Verbinden en versterken: zo kunnen we de juiste mensen bereiken en verder helpen

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

“Wat Samen Erop Vooruit (SEV) beoogt, doet en al heeft bereikt, is prachtig en het is heel mooi om me hiervoor in te zetten, maar ons past ook enige bescheidenheid. Het zijn de vrijwilligers die de mensen spreken die het echte werk doen.” Herold Brinkman is nu een half jaar kwartiermaker voor Samen Erop Vooruit en heeft al heel wat gesprekken gevoerd en mensen, organisaties, gemeentes en netwerken bij elkaar gebracht en in beweging gezet. “Zodat ze samen verder kunnen om de doelgroep, mensen met schulden en schuldzorgen te bereiken en ze echt te helpen.”

Persoonlijke drijfveer

Na een verwoestende verslaving waarbij hij zijn huwelijk, kinderen en huis kwijtraakte en zelfs twee jaar dakloos is geweest, is Herold nu veertien jaar clean. Hij heeft de band met zichzelf, zijn kinderen en omgeving kunnen helen. Uit die periode weet hij hoe belangrijk contact met hulpverleners is. Hij werkte als vrijwilliger voor het Leger des Heils en zette geldzorgen op de agenda bij de GGZ. Als kwartiermaker bij Samen Erop Vooruit kan hij al zijn enthousiasme en kwaliteiten kwijt. “Ik heb al vele toffe samenwerkingen helpen ontstaan op de Veluwe, in Amsterdam en in de Zaanstreek en ik spreek zoveel vrijwilligers en organisaties die er vol voor gaan.”

Bestaande inlooppunten benutten

“We weten dat we in ieder geval nog zo’n 600.000 mensen niet bereiken via officiële instanties en wijkteams van gemeentes. Via de informele inlooppunten als koffie-uurtjes, praatgroepen, kerken, maaltijdpunten en andere netwerken waar de mensen elkaar vertrouwen is er wel een ingang om over geldzorgen te praten. Daar is gelegenheid om te vragen: ‘Hoe zit het met je financiën? Kan ik je daarmee helpen? Zullen we kijken wat er voor jou nog mogelijk is?’”

Vrijwilligers

De volgende stap kan dan zijn om ook een verbinding te leggen met officiële instanties, maar de vrijwilligers van de organisaties die lokaal zijn opgezet en per stad of dorp kunnen verschillen, zijn de start. “Daarom is het ook belangrijk om vrijwilligers goed te ondersteunen, te begeleiden en ze tools te geven die ze kunnen gebruiken.” Op de website van Samen Erop Vooruit staat veel informatie en vinden vrijwilligers ook tools die ze kunnen gebruiken zoals de potjes-check. Ook kunnen ze sparren met Geldfit, een van de partners van SEV, als ze tegen lastige vragen aanlopen.

Duurzaam verbinden

“Het leven met geldzorgen is chaotisch en de mensen die in deze situatie zitten, hebben een luisterend oor nodig, iemand die ze ziet en hoort en met ze meedenkt. De vrijwilligers van lokale initiatieven en inlooppunten zien dit het beste en komen vaak met hele praktische oplossingen en ideeën. En een oplossing die ze bijvoorbeeld in Deventer bedenken kan ook in andere plaatsen gebruikt worden. Je hoeft dus niet alles zelf of opnieuw te bedenken. Zo kunnen we netwerken, mensen en locaties duurzaam verbinden, vrijwilligers steunen, inlooppunten op de goede plaatsen realiseren en alle verschillende doelgroepen bereiken.”

Potjes-check bij Leger des Heils Deventer en Amsterdam-Noord

Onlangs hielp Herold bij het verbinden van het Leger des Heils in Deventer en Amsterdam-Noord aan de potjes-check van SEV. “Zij zijn een stuwende en fanatieke partner met een breed en goed vrijwilligersnetwerk. Ze hebben veel inlooppunten en spreken cliënten die op allerlei verschillende momenten langskomen, om een bakkie te doen, om de was te doen, hun tanden te poetsen of om hulp te vragen bij een moeilijke brief. De vrijwilligers die daarbij zijn kunnen zo real time met deze cliënten het gesprek aangaan over hoe het gaat, wat ze nodig hebben en nu ook het voorstel doen om samen eens te checken op welke toeslagen, financiële voordelen en andere potjes zij nog recht hebben.” Weer een mooi voorbeeld van een samenwerking die aansluit op wat er al is en waarmee je direct echt wat kunt doen voor mensen. “De potjes-check vormt ook een mooie aanvulling op de Informatiepunten Digitale Overheid bij De Bieb Zaanstreek door de samenwerking met de lokale vrijwillige Schuldhulpmaatjes. Op voorzet van de gemeente bracht ik die twee partijen bij elkaar waarna er snel kon geschakeld.”

Tips

Herold richt zich met name tot de (nieuwe) vrijwilligers: “Wil je meedoen, helpen en iets doen via Samen Erop Vooruit? Ga naar de website klik op ‘vrijwilligers’ en zie wat er allemaal mogelijk is. Wil je iets doen in jouw stad en is daar nog geen inlooppunt? Mail ons en we gaan kijken wat we kunnen doen daar. Is er wel een inlooppunt? Loop binnen en sluit je aan!”