Privacy Policy

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook bekend als AVG) van toepassing geworden in alle landen van de Europese Unie. Deze regelgeving heeft onder andere als doel om je meer zeggenschap te geven over het gebruik van je persoonsgegevens.

Jouw privacy vinden wij erg belangrijk en duidelijke informatie is daarvoor onmisbaar. Daarom hebben wij deze privacy verklaring geschreven opgezet om jou te informeren over onze privacybeleid.

Wie zijn wij?

  • Sameneropvooruit.nl is een initiatief van een consortium bestaande uit Stichting Nederlandse Schuldhulproute, Stichting Alliantie Vrijwillige Schuldhulp en Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland.
  • Sameneropvooruit.nl wordt uitgevoerd door Stichting Nederlandse Schuldhulproute (Stichting NSR), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 76680592.
  • Stichting NSR is in dit kader de (verwerkings)verantwoordelijke in de zin van de AVG.

Wij verwerken in het kader van onze bedrijfsvoering op verschillende manieren persoonsgegevens.

Wat zijn persoonsgegevens?
Dat is alle informatie die wat vertelt over jou als persoon. Persoonsgegevens geven informatie over je identiteit.

Stichting NSR gaat zorgvuldig om met je persoonsgegevens. In deze verklaring laten wij je in het kort weten hoe wij dat doen.

We verzamelen of gebruiken de persoonsgegevens die wij via de website hebben verkregen voor de hieronder beschreven doeleinden.

Contactformulier

Via internet worden geen persoonlijke gegevens van jou opgenomen zonder dat je expliciet opdracht daartoe geeft, zoals bij het aanvragen van informatie.
Je kunt het contactformulier invullen om te vragen om informatie, materialen of om hulp. We kunnen je alleen helpen als we je kunnen bereiken. Daarom vragen we in het contactformulier een paar gegevens van je: je voornaam, je achternaam en je e-mailadres.
We bewaren hiervoor jouw gegevens maximaal 3 maanden. Hierna worden gegevens automatisch verwijderd.

Links naar andere websites
Op onze website staan links naar websites van andere organisaties. Stichting NSR is niet verantwoordelijk voor je privacy op die websites. Lees voor de zekerheid de privacy- en cookieverklaring(en) van de websites die je bezoekt.

Verstrekking aan derden

De persoonsgegevens die wij via de website ontvangen, kunnen met derden worden gedeeld als met je is afgesproken dat wij je gegevens mogen delen. Dit is aan de orde als je vraagt om hulp en wordt doorverwezen naar een lokale organisatie. De persoonsgegevens (voornaam, achternaam en e-mailadres) die wij van je ontvangen hebben, worden niet zonder je instemming met derden gedeeld. Onze werknemers zijn verplicht de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren.