Pilot Samen erop Vooruit Nijkerk: ‘samen’ blijkt het sleutelwoord

Shot of a senior couple meeting with a consultant to discuss paperwork at home

In februari werd SchuldHulpMaatje Nijkerk benaderd met vraag om een pilot te draaien met Samen erop Vooruit. Al snel blijkt het woord ‘samen’ de sleutel te worden van het succes.
SchuldHulpMaatje zocht direct de samenwerking op met vrijwilligersorganisaties HipHelpt en Humanitas. Met een speciale werkgroep bestaande uit vrijwilligers uit de drie organisaties werd een plan gemaakt hoe kwetsbare mensen te bereiken. Gekozen werd om gebruik te maken van bestaande netwerken en contacten. De drie deelnemende organisaties hebben vele (ex-)hulpvragers en hulpbieders (van HipHelpt). Bovendien zijn SchuldHulpMaatje en HipHelpt projecten van het Nijkerks Diaconaal Beraad, waar vrijwel alle kerken en daarmee hun diaconieën zijn aangesloten. Ook zijn er goede contacten met de gemeente, de Voedselbank en de Van den Tweelgroep (AH). Met hulp van die organisaties ontstond de mogelijkheid om contact te leggen met kwetsbare mensen.

Inlooppunten voor potjescheck gekoppeld aan een beloning
Belangrijkste doel van de pilot was het bereiken van een zo groot mogelijke groep mensen voor het doen van de Potjescheck. De Potjescheck is een laagdrempelige online tool om te achterhalen van welke regelingen en toeslagen je gebruik kunt maken. Het is een handreiking richting structurele oplossingen. SchuldHulpMaatje en Humanitas organiseerden inloopspreekuren waar vrijwilligers zaten om mensen te helpen bij het invullen van de Potjescheck. In februari werden er mails gestuurd naar de doelgroep met de oproep om mee te doen met de Potjescheck. Om de doelgroep extra te motiveren, werd hen een beloning in het vooruitzicht gesteld in de vorm van een kledingbon of boodschappenpakket. In totaal namen 95 mensen deel aan de Potjescheck. Een heel mooi resultaat! Het inlooppunt dat ingericht was bij de Voedselbank door Humanitas was met 75 mensen die daar geholpen werden heel succesvol. Hierbij speelt ongetwijfeld de laagdrempeligheid van de Voedselbank een rol.

De lessen: samenwerking loont
De Voedselbank blijkt een goede vindplaats voor de doelgroep. Wel bleek het in verband met de privacy van klanten een lastige plek voor een spreekuur. Een andere les is dat veel contacten vanuit de Voedselbank en/of vanuit de bijstand al in beeld waren en dus gebruikmaken van regelingen. In totaal kwamen 30 van de 95 mensen die die deelnamen aan de Potjescheck in aanmerking voor toeslagen en gemeentelijke regelingen. De overige mensen werden in elk geval gesteund met een voedselpakket of kledingbon.  Ook blijkt dat er na de Potjescheck nog vervolghulp nodig is om daadwerkelijk aanvragen van toeslagen en gemeentelijke regelingen in gang te zetten. Daar is tijdens de spreekuren geen tijd voor. In dit geval is dat gezamenlijk opgelost met spontane ondersteuning vanuit SchuldHulpMaatje, HipHelpt en Humanitas. Samen erop Vooruit in Nijkerk, is gerealiseerd met ‘samen’ als sleutelwoord!