Jenneke | Geldfit Deventer

Geldfit_Brainport Eindhoven_LinkedIn_02[1]

“Lokale samenwerking is belangrijk om de juiste hulp te kunnen bieden.”

“Als Geldfit Deventer werken we mee om alle inwoners van de gemeente Deventer die financiële zorgen of problemen hebben, te bereiken, zodat minder mensen in armoede en stress hoeven te leven”, vertelt Jenneke Nieuwenhuize. Ze is werkzaam bij de gemeente Deventer als preventiemedewerker en is daarnaast coördinator van Geldfit Deventer; een lokaal spreekuur waarmee inwoners hulp krijgen op het gebied van geldzaken en regelingen.

Meer dan tien jaar geleden is de samenwerking begonnen met vrijwilligersorganisaties die inwoners met geldzorgen ondersteunen, en de schuldhulpverlening van de gemeente Deventer. Het spreekuur van Geldfit Deventer is daarom een mooi voorbeeld van Samen Erop Vooruit waarin verschillende organisaties samenwerken en hun vrijwilligers inzetten om mensen te wijzen op de juiste hulp.

Niet van het kastje naar de muur
Geldfit Deventer is een initiatief van Sallandse Dialoog. Dit is een publiek-private samenwerking om de financiële redzaamheid van inwoners in de regio Salland te verbeteren. Vanuit Sallandse Dialoog kwam het voorstel om samen met de gemeente, vrijwilligersorganisaties, sociaal raadslieden en Voorelkaarteams, te werken in een spreekuur”, vervolgt Jenneke.

Het doel van het spreekuur is dat een inwoner dezelfde dag een stap verder wordt geholpen en niet van het kastje naar de muur wordt gestuurd. “Daarom bieden we hulp in de wijk, dicht bij de mensen. We zijn gestart in de bibliotheek en zijn vanuit hier met steeds meer andere partijen gaan samenwerken.”

Laagdrempelige hulp
Jenneke vertelt dat laagdrempelige hulp bij Geldfit Deventer een zeer belangrijk aspect is. “Mensen kunnen gewoon naar binnen lopen met hun vragen. Daarnaast is nauwe samenwerking met lokale organisaties enorm belangrijk, zodat we meteen passende hulp kunnen bieden. Een inwoner moet de ervaring krijgen dat hij of zij echt wordt geholpen. Daar doen we ons uiterste best voor.”

Vertrouwen
De eerste paar jaar was voor het inloopspreekuur flink ploeteren om bij inwoners onder de aandacht te komen. “Het vertrouwen moest groeien. In de periode van corona zijn wij daarom grotendeels doorgegaan en ook telefonisch en online open gebleven. Mensen wisten daardoor dat we er nog steeds voor ze waren. We zochten verbinding met andere hulpverlening, zoals vanuit de gezondheidszorg, maar ook rondom kinderopvang.”

Laaggeletterd
Professionals en vrijwilligers helpen bij het spreekuur veel mensen die moeite hebben met het begrijpen van een brief. Maar ook een grote groep mensen die minder digitaal vaardig is. Jenneke vertelt dat het constant zoeken is waar kansen en mogelijkheden liggen om mensen verder te helpen. “Daarom werken we samen met de bibliotheek, want ook hier wordt veel ondersteuning geboden aan inwoners.”

Bezoekers
“Ons bezoekersaantal op het eerste spreekuur was in het begin gemiddeld 8 bezoekers per week en nu zijn het circa 35 bezoekers, verdeeld over inmiddels drie spreekuren. De hulpvragen zijn heel divers. Zo komen er veel vragen over de Belastingdienst, toeslagen en minimaregelingen. En natuurlijk in de afgelopen periode heel veel over energie.”

Herkenning
“Bij de start van het spreekuur kregen we van hulpverlening te horen dat ze veel inwoners doorstuurden naar het spreekuur. Alleen kwamen sommige inwoners niet bij het spreekuur. We hebben daarom gekeken wat nodig is om de inwoner toch binnen te laten komen. We kwamen tot de conclusie dat sommige inwoners het prettig vinden dat de hulpverlener de eerste keer meegaat. Ze weten dan zeker dat ze op de juiste plek zijn en ook geholpen worden.”

Herkenning speelt bij het spreekuur een grote rol. Daarom maken ze gebruik van gezichtsherkenning. Jenneke vertelt: “Onze communicatiematerialen bestaan uit foto’s van onze medewerkers. Hierdoor weet iemand die bijvoorbeeld een bibliotheek binnen loopt, direct bij wie hij/zij moet zijn. En dat is zo belangrijk. Vooral als schaamte een grote rol speelt. Ook werken we nu op afspraak, zodat de inwoner weet wanneer hij aan de beurt is en niet lang hoeft te wachten. We hebben dus een combi van inloop en op afspraak. Inwoners die op afspraak komen, bellen we van te voren om de afspraak te bevestigen en eventuele vragen alvast toe te lichten.”

Kleine stappen
Jenneke vertelt dat ze goed beseffen dat het om alle kleine stappen gaat, wat maakt dat de inwoner zich goed geholpen voelt. “Het begint met herkenbaarheid, daarna het hartelijke ontvangst met een kopje koffie of thee etc. Daarom evalueren we regelmatig en sturen we bij. Het succes in Deventer is dat alle partijen met elkaar de inwoner een stapje verder willen helpen. Door deze samenwerking hopen we steeds meer inwoners te bereiken en te ondersteunen.”