“Dit werk levert heel veel vreugde en voldoening op”

Gerard van de Steege

“Het is een mooie en positieve ontwikkeling dat allerlei vrijwilligersorganisaties de samenwerking met elkaar opzoeken om kwetsbaren in de samenleving te bereiken. Samen Erop Vooruit werkt in die zin goed, we hebben met elkaar een gezamenlijk doel, namelijk mensen begeleiden naar de juiste (financiële) hulp. In Nijkerk hebben we met onder meer SchuldHulpMaatje, de Voedsbank en Humanitas de eerste stappen gezet om mensen te helpen met mooie resultaten”, vertelt Gerard van de Steege. Hij is onder meer coördinator bij Humanitas, fondsenwerver voor de Voedselbank en zet zich in voor Samen Erop Vooruit.

“De zogenaamde Potjescheck waarbij we kunnen nagaan of mensen nog aanspraak kunnen maken op bepaalde financiële regelingen is een goed begin van het opstarten van een hulptraject”, vervolgt Gerard. “Na deze check begint het eigenlijk pas. Mensen hebben vaak geen idee hoe ze eventuele subsidies kunnen aanvragen. Bovendien zijn velen door grote gebeurtenissen als de toeslagenaffaire wantrouwend. Het vergt veel geduld om uiteindelijk het vertrouwen te krijgen van iemand. En alleen als dat vertrouwen er is, kan je iemand echt helpen.”

Dakloos

Een aantal jaren geleden was Gerard nog werkzaam als vermogensbeheerder en beleggingsadviseur bij een grote bank. “Ik besloot voor mezelf te beginnen. Achteraf gezien stapte ik in het verkeerde project, kwam in een vechtscheiding terecht en verloor letterlijk alles. Ik werd dakloos en kon daardoor geen aanspraak maken op sociale regelingen. Op straat ontmoette ik de meest bijzondere mensen waaronder een professor, een tandarts en een fysiotherapeut. Allemaal vanwege uiteenlopende omstandigheden dakloos geraakt. Uiteindelijk bood mijn ex-vrouw mij woonruimte op zolder aan en zo kon ik werken aan een terugkeer in de maatschappij. In totaal heb ik er twaalf jaar over gedaan om uit deze situatie te komen en om weer een dak boven mijn hoofd te krijgen. Geldproblemen en dakloosheid kan iedereen overkomen, soms komen er zoveel veranderingen tegelijk in je leven dat je zo maar aan de andere kant staat.”

Wantrouwen en vertrouwen

Als ervaringsdeskundige kan Gerard zich als geen ander verplaatsen in de situaties van hulpvragers. “Ik herken ontzettend veel situaties en snap als geen ander het wantrouwen van mensen. Het is elke keer weer fantastisch als het lukt om iemand in beweging te krijgen. Dat gaat soms met heel kleine stapjes, door bijvoorbeeld eerst de ongeopende post op een stapeltje te leggen en iemand te motiveren de post te openen. Daar kunnen echt wel een paar weken overheen gaan. Als dat dan lukt, dan is dat een mooie mijlpaal. Samen zitten, oprecht luisteren en kijken wat er ligt en wat er nodig is om stapjes te zetten, dat is in essentie waar het voor mij om draait.”

Vreugde en voldoening

“Ach, er zijn zo veel mooie verhalen te vertellen. Sommigen zijn heel groot, anderen klein. Zo was er een dame die niet wist dat je je huurverhoging moest doorgeven waardoor ze al 5 jaar lang te weinig huursubsidie kreeg. Dat was vlot geregeld. Maar ik heb ook eens iemand vanuit een schuldsituatie naar een uitkering en uiteindelijk aan werk geholpen. Dat levert natuurlijk ontzettend veel vreugde en voldoening op.”

Samenwerking opzoeken

“Er is veel onwetendheid bij mensen”, vervolgt Gerard. “En er zijn velen die niets kunnen met computers, en geen enkel idee hebben van hoe ze iets moeten aanvragen. Als vrijwilliger kun je een signalerende rol spelen als het gaat om financiële problemen of geldzorgen. Dat is wat Samen Erop Vooruit natuurlijk ook beoogd. Als je als vrijwilliger iemands tuin doet of naar het ziekenhuis brengt, dan zou je best kunnen vragen of iemand het financieel redt. Daarmee creëer je misschien een opening. Door breder te kijken en de onderlinge samenwerking op te zoeken, kunnen we veel meer bereiken.”

Lees hier meer over de aanpak en de resultaten van de samenwerking tussen verschillende hulporganisaties in Nijkerk.