Campagne potjes-check in Almere

20231004_154455

De kwartiermakers van Samen Erop Vooruit brengen de ene na de andere mooie samenwerking tot stand. Zo begeleidde Edwin Burgman, kwartiermaker in Flevoland, Noord-Holland en Friesland, in Almere de Alliantie Vrijwillige Schuldhulpverlening (een samenwerking tussen Schuldhulpmaatjes, Humanitas en het Leger des Heils). Zij starten eind oktober met een campagne voor de potjes-check voor de inwoners van Almere en later ook met een nieuw, vast inlooppunt in de nieuwe bibliotheek.

‘Werken met een hart voor de doelgroep’

Edwin Burgman deed jarenlang welzijnswerk en jongerenwerk in de regio’s Zwolle en Deventer en binnen de GGZ. Nadat hij een uitstapje maakte naar de cultuursector en als inhoudelijk programmamedewerker bij een museum nieuwe ervaringen opdeed, kwam hij toch weer terug naar het sociaal domein. “Ik miste het werken met een hart voor de doelgroep.” Sinds 1 juni is hij kwartiermaker bij Samen Erop Vooruit en bezoekt hij vele gemeentes en spreekt hij nog meer mensen om samen te kijken hoe aldaar Samen Erop Vooruit geïmplementeerd kan worden.

De cijfers liegen niet

“30% van doelgroep maakt geen gebruik van de potjes en financiële voorzieningen die er zijn in hun omgeving, 70% van de mensen met schulden is niet eens in beeld en het duurt gemiddeld 5 tot 7 jaar voordat iemand met schuldzorgen om hulp vraagt’, vertelt Edwin. Het initiatief Samen Erop Vooruit kan juist hierbij helpen. “Door het maatschappelijke voorveld te verbinden aan de organisaties die handen, voeten, oren en ogen in de gemeenschap hebben. Dit kunnen sportverenigingen zijn, een moskee, kerken en organisaties als Schuldhulpmaatjes Humanitas of het Leger des Heils. Rust de vrijwilligers binnen deze groepen uit met de juiste informatie en tools om de mensen die zij spreken met schuldzorgen, verder te kunnen helpen.”

Angst, wantrouwen en schaamte

Veel mensen weten niet dat ze financiële steun kunnen krijgen of hoe ze dit moeten regelen via het voor hen ingewikkelde systeem. Ook vertrouwt niet iedereen de overheid; er is angst dat je iets verkeerd invult en schaamte om hulp te vragen. Dit komen de medewerkers van de Alliantie Vrijwillige Schuldhulpverlening veel tegen. Daarom presenteerden ze begin oktober een actieplan voor een grote gemeente-brede campagne om hier iets aan te doen.

Potjes-check

Deze actie wordt uitgerold via de werkwijze van samen Erop Vooruit en de potjes-check. “Het mooie van Samen Erop Vooruit is dat het datgene verbindt wat er al is en gebruik maakt van het uitwisselen van informatie, deskundigheid en netwerken. Het doel is om met zoveel mogelijk inwoners de potjes-check te doen om te kijken of er potjes zijn die ze onbenut laten maar die er wel speciaal voor hen zijn.”

Campagne en actieweek

Tijdens een actieweek vanaf 31 oktober zijn er verschillende inkooplocaties waar de potjes-check gedaan kan worden. Daarna komt er een nieuw, vast inlooppunt voor de potjes-check. “Extra bijzonder is het dat er twee inwoners van Almere uit de doelgroep zelf het gezicht zijn van deze campagne. In filmpjes en teksten doen zij hun persoonlijke, eerlijke, taboe-doorbrekende verhaal over wat zij hebben gehad aan de hulp en hoe blij ze zijn dat ze de stap om om hulp te vragen hebben gezet. Heel bijzonder.”

Nog veel meer mogelijk

“Ik hoop dat deze actie gaat leiden tot nog iets groters”, vertelt Edwin Burgman verder. “Het is de bedoeling dat er uiteindelijk een groot netwerk ontstaat waarbij allerlei maatschappelijke organisaties en verengingen betrokken zijn. Zij kunnen helpen met signaleren en daarna de mensen om wie het gaat op een goede en veilige wijze leiden naar de juiste schuldhulpverlenende organisatie.” Bijvoorbeeld: de penningmeester van de voetbalvereniging die signaleert dat de contributie al een aantal keren niet is voldaan door een gezin. In plaats van een mail te sturen met een aanmaning, kan hij ook op vriendelijke wijze signaleren en wijzen op een sportfonds of andere gemeentelijke voorziening of potje die tegemoet komen in de kosten voor sportende kinderen. “Het zou mooi zijn als we een 20-tal, of meer, ambassadeurs door de gemeente heen kunnen vinden en kunnen uitrusten met kennis en tools zodat ze kunnen signaleren en verbinden.”